top of page

ספסלים

טניס, בריכה, כדורסל 

הספסלים באפיקים מוצבים במקומות שונים, לאורך מדרכות ובשטחים ציבוריים. כמו במקרים אחרים, גם הפעם אין אחידות ואופי הספסל משתנה בהתאם למיקומו ותפקידו. במקרה הזה עוד שוני גדול מתבלט - חומר הגלם. אמנם כולם משמשים לישיבה, אבל המראה של ספסל הבטון הכבד אין בו ולו רמז של קשר לאחיו ממגרש הטניס העשוי פיברגלס צבעוני. ספסל העץ בעל המשענת שליד דשא הזיתים מתפקד אחרת מספסל העץ הנמוך שליד הבריכה הקטנה. לכל אחד מהם חומריו וצורתו היחודיים המשפיעים על התנהגות היושבים: הטריבונות במגרש הכדורסל מעודדות ישיבה צפופה של אוהדים שרופים וכסאות המתכת של האמפי מנסים להושיב את החברים כך שלא יסתירו לאלו שמאחוריהם. חלקם נועדו לאנשים שזמנם בידם ויכולים להישען לאחור, ואחרים נועדו לשמור על דריכות, שלא תשקע בהרהורים ומחשבות.

bottom of page