top of page

חללית - רמת סירין

אפריל, יולי, אוקטובר, ינואר

"המבנה שמוצב באתר בסירין היה במקור חדר הקרנה לסרטים באפיקים בשנים בהם נבנה המרכז הקהילתי והאמפיתאטרון. מלכתחילה המבנה היה זמני ואורך חייו היה מוגבל לתקופה בה הוקרנו הסרטים באתר רחוק מאזור הבניה של האמפי. המבנה היה ניסיון לאפיין משהו דמיוני, מעין חללית או יצור מעולם אחר שנחת על הארץ. מלבד ההשראה לעולמות רחוקים המבנה היה צריך להיות זול ולהיבנות מחומרים מקומיים. לכן מבנה השלד היה מפלדה והוא נבנה כולו במסגריית הקיבוץ. המעטפת היתה עשויה מדיקטים שיוצרו בבית החרושת קלת (באותה תקופה זה היה חומר זמין באפיקים). הגמר של המבנה היה בהתזה של פוליארוטן ששיפר את האיכות התרמית של המבנה ומנע נזילות של מים. כשפתחו את האמפיתאטרון התרוקן המבנה מתוכנו. החקלאים שעבדו בסירין בקשו אותי להעביר את המבנה לאתר בו הוא ממוקם היום. וכיוון שהמבנה היה יביל הם העבירו אותו למקומו בשנת 1978 או 1979.

דרך אגב המבנה איננו משושה. הוא בנוי על עקרון של מתומן עם צלעות של מלבנים ומשולשים. בחזית המבנה היה חלון גדול שדרכו הוקרנו הסרטים, והפך באתר הנוכחי לנקודת התצפית" (דברי בני שוורץ, באדיבות ארכיון אפיקים)

 

*את החללית תכנן בני שוורץ ובנה בני רוזן ז"ל.

bottom of page