top of page

קומותיים

נובמבר 96 - 99

המבקר המזדמן בודאי היה מתבלבל וחושב שאיבד את דרכו אבל אנחנו מכירים את הדקויות שמבדילות ביניהם.

מחווה לבתים הדו קומתיים הפזורים ברחבי הקיבוץ, בהם מגורי סל״ע, ״הקומה״ ואלו שמאחורי הבית הלבן...

פונט ״אלנבי סריף״ באדיבות הגילדה
bottom of page