top of page

מעמד אופניים

מרכזון, אמפי, בריכה, חדר אוכל

בסוף יום עבודה, גם אופניים צריכות לנוח.באפיקים, האופניים הם חלק מהזיהוי שלך,

ככה שתמיד אפשר לדעת מי נמצא לפי האופניים בחניה. מה שיפה זה שגם את החניה אפשר לזהות.

חניית אופניים במרכזון - לפי ותק, מי גבוה מי נמוך, מי גדול ומי קטן. מה גם שהאתגר להעלות את האופניים לקומה השנייה הוא לאמיצים בלבד.

חניית אופניים באמפי - פה חונים ישר, מסודר וממלכתי, רגע לפני הטקס. יש מספיק חניות לכל הקיבוץ, ומצופה מכולם להגיע.
חניית אופניית בבריכה - בדיוק בזווית הנוחה לחניה למגיעים ממרכז הקיבוץ דרך שביל הילדים, ככה שלא תתבזבז שניה בדרך לכניסה למים ביום קיץ לוהט.
חנית אופניים בחדר אוכל - מספיק גדולה ומחבקת לאסוף את האופניים למגיעים באפיסת כוחות לארוחת צהריים.

bottom of page