top of page

הבית הלבן

מצב הרוח

למרות התפיסה הרווחת שסגנון הבאוהאוס בארץ מקושר לתל אביב, ״העיר הלבנה״, אחד הביטויים הנפוצים שלו הוא דווקא בקיבוצים. דוגמא לכך, הוא הבית הלבן אשר שייך לסגנון הבינלאומי, המכונה גם באוהאוס, על שם בית הספר לאמנות ואדריכלות בדסאו שבגרמניה, שהיה מזוהה עם הסגנון והפך לשמו השני.

אז איך סגנון הבאוהאוס, שהיום נהוג לשייך אותו לאליטיזם והיוקרה העירוניים, הגיע דווקא לקיבוץ?

עקרונותיו של הסגנון נתנו מענה לבעיות החברתיות והכלכליות שאפיינו את היישוב בראשיתו. המאפיינים האדריכליים הבולטים של הסגנון הם פונקציונאליות ואוניברסליות, ללא קישוטיות מיותרת. אלו התאימו מאוד לרוח התקופה. לדבריו של פיליפ אוסוולט, נשיא קרן הבאוהאוס העולמית ודקאן בית הספר באוהאוס בדסאו בגרמניה - ״הצורך היה יישוב השטח ופיתוח הארץ, והבאוהאוס הציע את הכלים לעשות זאת".בישראל הסגנון עבר שינויים קלים שהתאימו אותו לאקלים החם בארץ: הפתחים הפונים דרומה היו קטנים יותר והופחת השימוש בקירות זכוכית. מאפיין נוסף הוא השימוש בקירות הצללה וקרניזים שמייצרים את הצל הכל כך מזוהה וייחודי לסגנון.

 

בברכה לבית הלבן: המשך להטיל את צלליך!

bottom of page