top of page

שולחן חדר אוכל

מגש, מפית ואייפון

לפני שהרשתות החברתיות נכנסו לחיינו היה בקיבוץ מקום אחד שבו היו מתכנסים בשביל להחליף דעות ורעיונות - חדר האוכל. כמו בחדר האוכל, גם הרשתות החברתיות מחולקות לתתי קבוצות, אולם בשונה מאלה בחד״א הקבוצות נקבעו על פי ענף העבודה, הגיל ושיוך המשפחתי. כמו ברשתות החברתיות, גם בחד״א לכל שולחן אופי והתנהגות משלו - זה של ״הפרבר״ רועש ותוסס, וזה של החברים הוותיקים נינוח ומאריך בישיבה. ומה השולחן שלך?

bottom of page